Pereiti prie turinio

Naujienos

Tęsiasi Erasmus+ mobilumo projekto „Praktika su Erasmus+ kelias į profesinį tobulėjimą" Nr.2018-l-LT01-KA102-046785 numatytos veiklos.Viena  šio projekto veiklų yra mokytojų dėstymo vizitai bei mokinių praktika Aizkrauklės profesinėje mokykloje.

Spalio 29-30 dienomis trys mūsų mokyklos profesijos mokytojai dalyvavo dėstymo vizite. Profesijos mokėtojas Aldevinas Kubilius vedė pamokas automobilių mechaniko specialybės mokiniams. Pagrindinės dėstymo temos: pagrindiniai lengvojo automobilio stabdžių sistemos komponentai, hidraulinė stabdžių sistema. Ekonomikos mokytojos Asta Mikulionienė ir Jūratė Šaučiūnienė dėstė virėjo specialybės mokiniams. Pagrindinės temos: šakočių receptūra ir technologinių  kortelių sudarymas,  savikainos skaičiavimas, antkainio nustatymas, pardavimo kainos nustatymas, lūžio taškas, pelningumo rodiklis, Lietuvoje ir Latvijoje galiojančių mokesčių, darbo užmokesčio bei darbo sutarties skirtumai. Visų veiklų pabaigoje vyko aptarimas, refleksija.

Dėstymas vyko rusų ir anglų kalbomis. Pamokas stebėjo Aizkrauklės mokyklos mokytojai bei administracijos darbuotojai. Per pamokas taikyta daug įvairių mokymo metodų: aiškinimas, pateikčių demonstravimas, dialogas, individualus darbas ir darbas grupėse,  praktiniai užsiėmimai. Mokiniai  buvo susidomėję dėstomu dalyku, todėl aktyviai dalyvavo pamokose, uždavinėjo klausimus, gilinosi į dėstomą temą.

Su kolegomis iš Latvijos  aptartos ir šios aktualios temos: mokinių motyvavimas, konsultavimas, informavimas, profesinių įgūdžių lavinimas, profesinio mokymo ir įdarbinimo paslaugų taikymas nepalankioje socialinėje aplinkoje gyvenantiems asmenims,   mokinių aktyvinimas  mokomojoje ir praktinėje veikloje.

Stažuotėje mokytojai įgijo tarptautinės pamokos organizavimo ir planavimo patirties, naujų profesinių įgūdžių, sustiprino profesines kompetencijas, užmezgė draugiškus profesinius ryšius su užsienio kolegomis, pasisėmė naujų idėjų ir žinių, pagerino užsienio kalbos įgūdžius, susipažino su Latvijos istorija, architektūra, kulinariniu paveldu. Įgyta gerąja patirtimi mokytojai pasidalins su kolegomis, praves atviras integruotas pamokas, įgytas profesines kompetencijas panaudos organizuojant mokinių veiklą pamokose.

            Automobilių mechaniko specialybės mokiniai Ignas Balnionis ir Dominykas Gruzdas atliko 4 savaičių praktiką pagal ECVET. Mokiniai pirmą savaitę mokėsi kartu su Latvijos mokiniais mokykloje pagal modulį „Automobilių variklių techninė priežiūra ir remontas“, kitas tris savaites atliko praktiką autoservise. Automechanikų praktika priklausė ne tik nuo modulio temos, bet ir nuo realiai tuo metu remontuojamų automobilių. Mokiniai atlikdami praktiką pagerino profesines bei bendrąsias kompetencijas.

            Atlikę praktiką, mokiniai iš Latvijos kolegų gavo įvertinimus, kurie yra įskaityti ir perkelti į Tamo dienyną.

Pasibaigus praktikai visi dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus, kurie patvirtina apie atliktą praktinę stažuotę. Su Aizkrauklės profesine mokykla pasirašytas Savitarpio supratimo memorandumas.

Jūratė, Asta, Aldevinas

 Rokiškio technologijos , verslo ir žemės ūkio mokyklos pirmtakė – Pandėlio žemės ūkio mechanizacijos mokykla buvo įsteigta Konstantinavos  kaime 1958 metų spalio 29 dieną Pandėlio MTS (mašinų, traktorių  stoties) bazėje. Atlaikiusi rinkos, santvarkų, nuosmukių ir įsikūrimo išbandymus mokykla švenčia 60- metį.

  2018 m. lapkričio 9 dieną į mokyklą rinkosi buvę darbuotojai, pedagogai, mokiniai .Čia prasidėjo kelionė per 60 metų. Kiekvienoje mokyklos erdvėje laukė prisiminimų stotelės. Nuotraukos, vinjetės, juostos, medaliai, atsiminimų sąsiuviniai- viskas šildė susirinkusių širdis. Pažiūrėjus filmuotą mokyklos istoriją ne vienam sudrėko akys. ,,Čia buvo gražiausi mūsų metai, čia gimė ir augo mūsų vaikai“- tokie žodžiai girdėjosi visą vakarą.

 Oficialus šešiasdešimtmečio minėjimas vyko Rokiškio dvaro menėje. Šventiškai papuoštoje salėje vos tilpo visi svečiai. Čia susirinko žilagalviai senoliai- pirmų grupių mokiniai ir jų mokytojai, dabartiniai mokyklos darbuotojai, pedagogai, mokiniai, svečiai ir kolegos iš kitų mokyklų. Šventėje koncertavo saksofonistas Arūnas Paškevičius , „Pandėlio balsiukai“ ir ansamblis „Gastauta“. Kelionė per 60 metų neprailgo.

Mūsų mokykla skatina, kad kiekvienas mokinys patirtų asmeninę profesinę sėkmę. Įgyvendina Erasmus+ projektus, kurie suteikia mokiniams galimybes tobulinti gebėjimus, pasisemti patirties įvairiose užsienio šalyse. Pagrindinis šio projekto tikslas- suteikti mokiniams galimybes įgyti naujų profesinių įgūdžių, kurie gerintų mokinių įsidarbinimo sąlygas, skatintų jų socialinį integralumą.

2018 m. liepos 15 d. 3 apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai- Airidas, Justinas ir Augustinas, 2 automobilių mechaniko- Žilvinas ir Rokas bei suvirintojo specialybės mokiniai- Vilius ir Edvinas išvyko į ilgalaikę ErasmusPro 3 mėnesių stažuotę Austrijoje.

Prieš stažuotės pradžią projekto koordinatorė Silva vyko į išankstinio planavimo vizitą, kurio metu apžiūrėjo ir įvertino praktikos atlikimo vietas, susipažino su įmonių darbo veikla, suderino lūkesčius ir tikslus, susitarė dėl darbo grafiko, įvertino mokinių gyvenimo sąlygas ir kt.

Po ilgos ir varginančios 15 val. kelionės autobusu, projekto dalyviai sustojo už Vienos esančioje nedidelėje kavinukėje, kurioje  pasitiko priimančios organizacijos „BVÖ Bildungsberatung&VermittlungsagenturGmbH“ vadovė  Aldona-Biedermann. Ji iškart prisistatė ir paprašė ją vadinti „Austrijos mama“. Griežtas ir gana įsakomus tonas leido suprasti, kad ne pas savo tikrąją mamą atvykome, tačiau ilgiau pabendravus nuomonė keitėsi,  Aldoną pažinome kaip reiklų sau ir kitiems, jautrų, teisingą ir atsakingą žmogų. Vėliau ši  „Austrijos mama“ rūpinosi mokinių gyvenimo sąlygomis, maitinimu, suorganizavo ekskursijas į Vieną bei Veneciją, rūpinosi, kad būtų įgyvendinti projekto tikslai. Papusryčiavus judėjome toliau, dar 4 valandos ir pasiekėme Klagenfurtą (Karintijos žemės sostinę), kuriame įsikūręs Aldonos biuras. Gražus miestelis, tačiau čia ilgai mokiniai neužsibuvo. Mokinius pasitiko būsimi darbdaviai ir juos apgyvendino arčiau darbo vietų. Taip prasidėjo 3 mėn. praktika Austrijos įmonėse.

Iššūkis priimtas ir įvykdytas. Tai pirmasis ilgalaikės praktikos ErasmusPro projektas. Ilgiausiai iki šiol mokiniai praktiką užsienio įmonėse atliko 3 savaites. Atrinkti mokinius nebuvo sunku. Tačiau, kad jie išbūtų 3 mėnesius reikėjo pasiruošti. Prieš stažuotę organizuotas mokinių pasirengimas, aptarti projekto tikslai, suteikta informacija apie kelionę, vizito programą, apgyvendinimo sąlygas ir praktikų vietas. Mokiniams paruoštos atmintinės su svarbiausia informacija. Kalbinis pasiruošimas taip pat labai svarbus. Mokiniams dėstomas anglų kalbos modulis. Modulio temos parinktos pagal tai, kas reikalinga mokinių stažuotėms. Mokiniai naudojo kalbos žinių įvertinimą „OLS“ elektroninėje sistemoje, visi pageidaujantys galėjo naudotis „OLS“ sistemos kursais. Su mokiniais buvo aptarta atsakomybė, neįvykdžius stažuotėje numatytų veiklų, taip pat kokie praktikos vietoms keliami reikalavimai. Dalyviai  supažindinti su šalies kultūra, lankytinais objektais. Stažuotės metu buvo nuolat palaikomas ryšys su mokiniais ir priimančios organizacijos atstovais. Sukurta facebok uždara grupė, kurioje bendravimas ir dalinimasis įspūdžiais vyko nuolat.

Visi mokiniai sėkmingai atliko praktiką. Praktikos metu stiprino praktinius įgūdžius, įgijo su konkrečiu darbu susijusių įgūdžių, darbinės patirties bei specifinių profesinių žinių, pagerino bendrąsias bei socialines kompetencijas, užsienio (anglų, vokiečių) kalbų kompetencijas, įgijo bendravimo kitatautėje aplinkoje, darbo komandoje patirties, susipažino su šalies kultūra.

Mokiniams išduoti Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai, patvirtinantys praktinę stažuotę.

Pasibaigus ilgalaikei praktikai galima pasidžiaugti, kad viskas vyko sklandžiai. Dalyvių patirtis didžiulė. Dauguma dalyvių teigė, kad jie norėtų dar kartą dalyvauti stažuotėje. Visi dalyviai rekomenduoja kitiems mokiniams dalyvauti atrankoje ir vykti į ilgalaikę praktiką užsienyje.

Apibendrinant galima teigti, kad Erasmus+ projektai yra be galo naudingi jaunuoliui, norinčiam įgyti profesinės, socialinės, kultūrinės patirties.

Projekto koordinatorė Silva

Mokykla tęsia Erasmus+ programos mobilumo projekto „Praktika su Erasmus+ kelias į profesinį tobulėjimą" Nr.2018-l-LT01-KA102-046785, numatytas veiklas. Viena iš šio projekto veiklų yra mokytojų dėstymo vizitai bei mokinių praktika Aizkrauklės profesinėje mokykloje naudojant ECVET.

2018 m. spalio 4 d.  surengta išvyka į Aizkrauklės (Latvija) profesinę mokyklą.

Susitikimo metu suderintos mokytojų dėstymo vizito programos ir mokinių praktikos programos naudojant ECVET bei susitarta dėl mokinių vertinimo kriterijų nustatymo. Susitarta dėl mokinių apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo bei atsakingo asmens paskyrimo.

Išvykoje dalyvavo projekto koordinatorė Silva  Piestinienė bei profesijos mokytojai Asta Mikulionienė, Jūratė Šaučiūnienė, bei Aldevinas Kubilius.