Pereiti prie turinio

Mokiniams

Pamokų tvarkaraštis

Pamokų laikas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai


Mokinių elgesio taisyklės

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE TVARKA