Pereiti prie turinio

Virėjo profesijos aprašymas

Mokymosi trukmė – 3 metai.

Modulinė virėjo profesinio mokymo(si) programa skirta parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti atskirų sudedamųjų dalių dėmenis. Programa parengta, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius, darbo grupės atliktus tyrimų rezultatus, vadovaujantis modulinių profesinio mokymo programų kūrimo metodika, modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimo koncepcija.

Baigęs visą programą, virėjas gebės parinkti kokybiškus maisto produktus, naudoti inovatyvias technologijas, taikyti tinkamus apdorojimo karščiu būdus, mokės paskaičiuoti žaliavų reikmes pusgaminiams ir patiekalams, gebės apipavidalinti patiekalus bei įvertinti jų kokybę, saugiai individualiai / kolektyviai dirbti, laikantis darbo saugos, sveikatos ir higienos reikalavimų. Gebės dirbti savarankiškai, organizuoti darbo vietą, saugiai dirbti technologiniais įrenginiais, prisitaikyti prie technologijų kaitos, žinos naudojamų žaliavų savybes, jų paskirtį ir naudojimo galimybes. Gebės gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra ir informacinėmis technologijomis.

Vieno profesinio modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. Programos mokymo turinys grindžiamas teoriniu ir praktiniu mokymu, t. y. programoje yra numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programa laikoma baigta, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos praktinės užduotys.

Ši mokymo programa yra socialiai teisinga, užtikrinanti asmenų lygybę, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų; kiekvienam asmeniui ji laiduoja pirmosios kvalifikacijos įgijimą ir sudaro sąlygas tobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naują. Tai lanksti programa, teikianti galimybę parinkti ar keisti atskirus profesinio mokymo programos modulius, atsižvelgiant į asmens ir / ar darbo rinkos poreikius bei tam tikrais atvejais į profesinio mokymo įstaigos turimus išteklius. Modulinio profesinio mokymo sistema, sudarydama sąlygas pasirinkti įvairias mokymosi formas ir optimaliai derinti mokymąsi su darbo rinkos poreikiais, praplečia galimybes mokytis įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims. Tai lanksti, atvira programa, kuri sudaro sąlygas kiekvienam asmeniui mokytis visą gyvenimą.

Privalomi programos mokymosi rezultatai

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 1. Paruošti maisto produktus gamybai ir gaminti pusgaminius;
 2. Gaminti ir patiekti sriubas bei padažus;
 3. Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius iš daržovių, ankštinių kultūrų;
 4. Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus, garnyrus bei užkandžius iš kruopų, makaronų, miltų, varškės, kiaušinių;
 5. Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus bei užkandžius iš žuvies, jūros gėrybių;
 6. Gaminti ir patiekti karštuosius patiekalus bei užkandžius iš mėsos, paukštienos;
 7. Gaminti ir patiekti salotas, šaltuosius užkandžius bei patiekalus;
 8. Gaminti ir patiekti saldžiuosius patiekalus.

Pasirenkamieji programos mokymosi rezultatai

Papildomai mokiniai galės įgyti keletą iš šių kompetencijų:

 1. Gaminti miltinius konditerijos gaminius;
 2. Gaminti ir patiekti proginius patiekalus;
 3. Gaminti ir patiekti patiekalus sveikai mitybai;
 4. Gaminti ir patiekti lietuviškus autentiškus nacionalinius patiekalus.