Pereiti prie turinio

Elektroninės prekybos agento profesijos aprašymas

Mokymosi trukmė 1 metai. Sėkmingai baigus mokyklą suteikiama elektroninės prekybos agento kvalifikacija.

Programa apima tris elektroninės prekybos agento veiklos sritis:

  • elektroninės prekybos prekių ir paslaugų reklama elektroninėje aplinkoje.
  • elektronines prekybos vartotojų konsultavimas,
  • prekių ir paslaugų pirkimas ir pardavimas elektroninėje aplinkoje.

Plačiau: elektroninės prekybos agentas bus susipažinęs su darbo organizavimo principais, teisimais aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą, įvairiomis kompiuterinėmis taikomosiomis programomis, prekių pristatymo ir paslaugų teikimo tvarka ir sąlygomis, prekių sandėliavimo taisyklėmis, profesines etikos normomis, darbų saugos reikalavimais. Išmoks teikti klientui informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, efektingai pristatyti parduodamas prekes ir paslaugas, bendrauti su tiekėjais ir vartotojais elektroninėje aplinkoje, priimti užsakymų elektroninės prekybos sistema. Taip pat įgis kompetencijas, susijusias su internete rastos informacijos apie prekę ar paslaugą sisteminimu, konfliktinių situacijų sprendiniu, komunikavimu užsienio kalba.

Svarbūs bendrieji gebėjimai: verslumas, komandinis darbas, prisitaikymas prie technologijų kaitos bei kintamų darbo sąlygų, savarankiškumas priimant sprendimus, atsakingumas, tikslumas, dėmesingumas, taktiškumas, mandagumas, matematinis raštingumas.

Svarbios asmeninės savybės: ištvermė, atkaklumas, kūrybingumas, greita orientacija, atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, dėmesingumas, optimizmas.