Pereiti prie turinio

ES struktūriniai projektai

2015 m.  įgyvendintas projektas
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšomis finansuotas projektas „ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS KATILINĖS STATYBA, ĮRENGIANT BIOKURO KATILUS“

2014-01-02 VIETOS PROJEKTAS „ ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS SPORTO SALĖS REMONTAS, PRITAIKANT PATALPAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NR. LEADER-11-ROKIŠKIS-22-022

2013-12-31 Projektas  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas“, projekto Nr.VP3-2.2–ŠMM-13-V-04-010

2013 m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška:

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pastato modernizavimas“. Planuojama projekto vertė – 1616031,50 Lt, iš jų – 1525150,50 Lt tinkamos finansuoti išlaidos.

2012 m. pasirašytos projektinės paraiškos:

  1. Trišalė vietos projekto „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas, pritaikant patalpas bendruomenės poreikiams“, Nr. LEADER-11-ROKIŠKIS-22-022, vykdymo sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Rokiškio rajono vietos veiklos grupės ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekto vertė - 323 682 Lt, paramos suma - 243 418 Lt.
  2. Dvišalė projekto „Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas“, Nr. VP3-2.2–ŠMM-13-V-04-010, finansavimo ir administravimo sutartis tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekto vertė ir paramos suma - 600 000 Lt.